Friday, December 3, 2010

...


"Meseria armelor îşi pierde toată valoarea,
toată nobleţea, dacă este exercitată fără
pricepere şi fără vocaţie. Fără pricepere
ea degenerează într-o ocupaţie fără însemnătate,
într-o obişnuinţă nesănătoasă, în puerilitate;
fără vocaţie este o adevărată sclavie"
(A.Ganet)